Procedurevergadering

Goed en slecht nieuws: de wet die het mogelijk zal maken om een dubbele achternaam aan je kind te geven zal hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog in werking treden. Hoera! Het slechte nieuws: het kabinet is tegen een overgangsbepaling, waardoor ouders die nu al één of meer kinderen hebben buiten de boot zouden vallen. De reden zijn de geschatte kosten:

“Ook is onderzocht of een overgangsbepaling wenselijk en haalbaar is. Naar de mening van het kabinet is dat niet het geval. Uit genoemde impactanalyse van de VNG is gebleken dat aan een overgangsregeling aanzienlijke kosten zijn verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van hoe groot de groep is die een beroep op een dergelijke voorziening zal doen. De geschatte kosten lopen uiteen van € 6,1 miljoen (minimumschatting als de overgangsregeling wordt beperkt tot gevallen waarin het oudste kind jonger dan 4 jaar moet zijn) tot € 40,9 miljoen (maximumschatting als oudste kind jonger dan 18 jaar moet zijn). Daarnaast zullen blijkens de impactanalyse van de VNG aanvullende aanpassingen moeten worden gedaan in de betreffende burgerzakenapplicaties. De hiermee samenhangende kosten zijn naar verwachting vergelijkbaar met de kosten voor de aanpassingen van de hierboven genoemde burgerzakenapplicaties. Bij de schatting van de kosten is uitgegaan van het genoemde percentage van 21. Denkbaar is dat dit percentage van 21 in de praktijk lager uitvalt, maar duidelijk is dat aan een overgangsregeling aanzienlijke kosten zijn verbonden.”

Op 20 januari zal de procedurevergadering plaats gaan vinden. Commissieleden uit de Tweede Kamer die hierover gaan zullen zich dan buigen over de procedure. Dubbele achternaam heeft de commissieleden een e-mail gestuurd waarin we vragen om voor een amendement te pleiten. Alleen door middel van een aanpassing van de wet zal deze met terugwerkende kracht mogelijk zijn. Volg hier de status van het wetsvoorstel: tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?qry=wetsvoorstel:35990

Ben jij het eens met dat de wet er met terugwerkende kracht zou moeten komen? Stuur dan de kersverse nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Franc Weerwind (D66) een mail waarom het voor jou of jullie belangrijk is om de wet met terugwerkende kracht te zien. Contactpersoon hiervoor is Tom Wisseborn, de woordvoerder familierecht (t.r.wisseborn@minjenv.nl).

Op naar een dubbele achternaam voor álle ouders die daar behoefte aan hebben.