Eenheid gezin

Wanneer ik en mijn vriendin trouwen willen we beide een dubbele achternaam voeren. Dat we beide dezelfde naam voeren is voor ons van waarde omdat het de eenheid die we samen willen zijn, symboliseert. Als we een kind krijgen maakt deze deel uit van deze eenheid en we zouden hem/haar dan ook graag dezelfde achternaam willen geven als wij; de dubbele achternaam die wij dan voeren. In Nederland is dit echter nog niet mogelijk. Wanneer de ouders een dubbele achternaam voeren mag het kind slecht een van de achternamen voeren. Hierdoor krijgt het kind een andere achternaam als de dubbele achternaam van ons en ondermijnd dit de naam eenheid van het gezin.

Om ervoor te zorgen dat ik en mijn gezin in de toekomst allemaal dezelfde naam kunnen voeren heb ik de petitie ondertekend.

Pieter, Amsterdam