1 januari 2024: zet ‘m in je agenda

De meeste mensen weten het al: op 1 januari 2024 treedt de nieuwe wet in werking waarbij ouders mogen kiezen om hun kind een dubbele achternaam te geven. Dit is geweldig nieuws.

De wet kent een overgangsregeling. Alle eerstgeboren kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren kunnen ook gebruik maken van deze wet. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij 1 jaar de tijd om alsnog voor een dubbele achternaam te kiezen.

Tot onze grote spijt kunnen we niks betekenen voor ouders die kinderen hebben geboren voor 1 januari 2016. Het heeft 8 jaar geduurd voordat deze wet tot stand is gekomen, en de enige tip die waardevol kan zijn voor deze ouders is: zoek lotgenoten die medestanders willen worden. Hoe meer mensen zich verenigen, hoe meer kans er is dat de minister de wet zou willen verbreden.

Zie hier een link van Vera Bergkamp, de politica waaraan we een groot deel van deze wet te danken hebben. https://www.instagram.com/p/CzwiYNqIMPM/  Zij, en vele medestanders met ons, hebben ervoor gezorgd dat we gehoord zijn in de politiek. Ondanks dat de wet niet zo breed is als gehoopt zijn we dankbaar dat deze uiteindelijk wel tot stand is gekomen.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-en-naamskeuze-kind/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-2-achternamen-geven#:~:text=Vanaf%201%20januari%202024%20kunt,dan%202%20namen%20worden%20gegeven.

Procedurevergadering

Goed en slecht nieuws: de wet die het mogelijk zal maken om een dubbele achternaam aan je kind te geven zal hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog in werking treden. Hoera! Het slechte nieuws: het kabinet is tegen een overgangsbepaling, waardoor ouders die nu al één of meer kinderen hebben buiten de boot zouden vallen. De reden zijn de geschatte kosten:

“Ook is onderzocht of een overgangsbepaling wenselijk en haalbaar is. Naar de mening van het kabinet is dat niet het geval. Uit genoemde impactanalyse van de VNG is gebleken dat aan een overgangsregeling aanzienlijke kosten zijn verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van hoe groot de groep is die een beroep op een dergelijke voorziening zal doen. De geschatte kosten lopen uiteen van € 6,1 miljoen (minimumschatting als de overgangsregeling wordt beperkt tot gevallen waarin het oudste kind jonger dan 4 jaar moet zijn) tot € 40,9 miljoen (maximumschatting als oudste kind jonger dan 18 jaar moet zijn). Daarnaast zullen blijkens de impactanalyse van de VNG aanvullende aanpassingen moeten worden gedaan in de betreffende burgerzakenapplicaties. De hiermee samenhangende kosten zijn naar verwachting vergelijkbaar met de kosten voor de aanpassingen van de hierboven genoemde burgerzakenapplicaties. Bij de schatting van de kosten is uitgegaan van het genoemde percentage van 21. Denkbaar is dat dit percentage van 21 in de praktijk lager uitvalt, maar duidelijk is dat aan een overgangsregeling aanzienlijke kosten zijn verbonden.”

Op 20 januari zal de procedurevergadering plaats gaan vinden. Commissieleden uit de Tweede Kamer die hierover gaan zullen zich dan buigen over de procedure. Dubbele achternaam heeft de commissieleden een e-mail gestuurd waarin we vragen om voor een amendement te pleiten. Alleen door middel van een aanpassing van de wet zal deze met terugwerkende kracht mogelijk zijn. Volg hier de status van het wetsvoorstel: tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?qry=wetsvoorstel:35990

Ben jij het eens met dat de wet er met terugwerkende kracht zou moeten komen? Stuur dan de kersverse nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Franc Weerwind (D66) een mail waarom het voor jou of jullie belangrijk is om de wet met terugwerkende kracht te zien. Contactpersoon hiervoor is Tom Wisseborn, de woordvoerder familierecht (t.r.wisseborn@minjenv.nl).

Op naar een dubbele achternaam voor álle ouders die daar behoefte aan hebben.

Minister Dekker: waar blijft mijn dubbele achternaam?!

Tot onze grote teleurstelling wil minister Dekker pas vólgend jaar met een wetsvoorstel voor een dubbele achternaam komen, terwijl hij dit voor 2019 had beloofd. Op 11 december willen we hem daarom een geboortekaart overhandigen met namen van kinderen die anders een dubbele achternaam hadden gekregen. Want deze kinderen en ouders laat hij nu in de kou staan.

Wil je de naam van jouw/jullie kind op de kaart? Mail dan naar dubbeleachternaam@gmail.com.  Bedankt!

Stemming motie D66 over dubbele achternaam

Vandaag wordt er gestemd over een motie van D66 om een dubbele achternaam mogelijk te maken. Dit om eindelijk de onderhand al tien jaar oude aanbeveling na te volgen uit het rapport van de Werkgroep Liberalisering Naamrecht.

Dinsdag as wordt gestemd over een motie van D66 om een dubbele achternaam mogelijk te maken voor die ouders die dat…

Geplaatst door Vera Bergkamp op Zaterdag 26 januari 2019

 

Zie ook: nos.nl/artikel/2269563-kind-moet-naam-van-vader-en-moeder-kunnen-krijgen.html

Shirts

We hebben shirts laten maken. Mocht je er ook 1 willen stuur dan een berichtje. We laten ze dan drukken en nemen ze mee naar de eerst volgende bijeenkomst 🙂

Bijenkomst 29 april

29 april zullen we weer bij elkaar komen. Vind je het leuk om een keer gelijkgestemden over dit onderwerp te praten of om mee te denken over hoe we dit onderwerp bij het grotere publiek bekend kunnen maken, sluit dan vooral een keer aan 🙂

Stuur een PM of een mailtje naar petitie@dubbeleachternaam.nl dan brengen we je tijdig op de hoogte van de precieze locatie waar we zullen afspreken.

Naamrecht in partijprogramma’s

We zijn aan het onderzoeken of we de liberalisering van het naamrecht, en dan in het bijzonder het geven van een dubbele achternaam aan je kind, opgenomen kunnen krijgen in partijprogramma’s van partijen. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die lid zijn van politieke partijen en binnen deze partijen dit punt aan willen kaarten. Wil je ons hiermee helpen? Neem dan contact met ons op via PM of mail (petitie@dubbeleachternaam.nl).

Brainstorm 11 maart

Zondag 11 maart komen we bij elkaar om te brainstormen over nieuwe acties om ons doel te bereiken. We hebben nog een lange weg te gaan dus we kunnen alle hulp gebruiken. Iedereen is dan ook van harte welkom om langs te komen en mee te denken!