1 januari 2024: zet ‘m in je agenda

De meeste mensen weten het al: op 1 januari 2024 treedt de nieuwe wet in werking waarbij ouders mogen kiezen om hun kind een dubbele achternaam te geven. Dit is geweldig nieuws.

De wet kent een overgangsregeling. Alle eerstgeboren kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren kunnen ook gebruik maken van deze wet. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij 1 jaar de tijd om alsnog voor een dubbele achternaam te kiezen.

Tot onze grote spijt kunnen we niks betekenen voor ouders die kinderen hebben geboren voor 1 januari 2016. Het heeft 8 jaar geduurd voordat deze wet tot stand is gekomen, en de enige tip die waardevol kan zijn voor deze ouders is: zoek lotgenoten die medestanders willen worden. Hoe meer mensen zich verenigen, hoe meer kans er is dat de minister de wet zou willen verbreden.

Zie hier een link van Vera Bergkamp, de politica waaraan we een groot deel van deze wet te danken hebben. https://www.instagram.com/p/CzwiYNqIMPM/  Zij, en vele medestanders met ons, hebben ervoor gezorgd dat we gehoord zijn in de politiek. Ondanks dat de wet niet zo breed is als gehoopt zijn we dankbaar dat deze uiteindelijk wel tot stand is gekomen.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-en-naamskeuze-kind/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-2-achternamen-geven#:~:text=Vanaf%201%20januari%202024%20kunt,dan%202%20namen%20worden%20gegeven.